top of page

Garantievoorwaarden

Garantiebepalingen van Dakpreventie van der Steen

GARANTIE

Bij Dakpreventie van der Steen bent u verzekerd van de beste garantievoorwaarden op de door ons geleverde en aangebrachte dakbedekking materialen.  10 Jaar verzekerde productgarantie is standaard.

De garantie geldt voor alle lekkages als gevolg van onjuist aanbrengen van de dakbedekking of de kwaliteit van de gebruikte materialen voor een periode van 10 jaar. De duurzaamheid van de door ons aangebrachte dakbedekking zal 20 tot 25 jaar zijn.

Een duurzaam dak is niet alleen afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering. Het gebruik en beheer zijn tevens van essentieel belang.  Er zal dus vooral met een hoge temperatuur niet op het dak gelopen moeten worden. Tevens zullen er geen zware of scherpe voorwerpen op de dakbedekking gelegd moeten worden.

Dakinspectie

Wij adviseren de objecteigenaar gedurende de garantietermijn met enige regelmaat, de dakbedekking te laten inspecteren en goed onderhoud te plegen. Tijdens dit onderhoud worden de volgende werkzaamheden door Dakpreventie van der Steen uitgevoerd;

 • Zuiveren dakoppervlakken van voorwerpen, flessen, stenen, mos, enz.

 • Inspecteren van de dakbedekking en de naadverbindingen op dichtheid.

 • Eventueel voorkomende niet dichte plaatsen worden onmiddellijk bijgewerkt.

 • Inspecteren op dichtheid van aansluitingen van: afvoeren, lichtkoepels, schoorstenen en doorvoeren.

 • Eveneens voorkomende niet dichte plaatsen worden onmiddellijk bijgewerkt.

 • Reinigen van de afvoeren en dakgoten.

 • Schade/herstel

In geval van lekkage binnen de garantietijd is de eigenaar/opdrachtgever verplicht om Dakpreventie van der Steen schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen van de schade.

De eigenaar/opdrachtgever dient Dakpreventie van der Steen in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen en dit te herstellen.

Uitsluitingen

Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt en/of ontstaan door:

 • Bedrog door gebruiker.

 • Natuurverschijnselen/stormschade.

 • Brand of explosie.

 • Reparatiewerkzaamheden of wijzigingen die niet door Dakpreventie van der Steen zijn uitgevoerd.

Indien u nog andere vragen heeft over de garantievoorwaarden van Dakpreventie van der Steen kunt u contact met ons opnemen. 

bottom of page