top of page

Schoorsteen

Schoorstenen zijn structuren die uitsteken bovenop daken, waarbij regelmatig onderhoud van de schoorstenen noodzakelijk is om lekkages te voorkomen en structurele integriteit te behouden.

Schoorsteen

Dakpreventie van de Steen staat klaar voor gespecialiseerd onderhoud van het dak rondom uw schoorsteen. Ons ervaren team inspecteert zorgvuldig, adresseert dakgerelateerde problemen en neemt preventieve maatregelen om toekomstige schade te voorkomen. Met hoogwaardige materialen en vakmanschap zorgen we ervoor dat het dak rondom uw schoorsteen in optimale staat blijft, wat resulteert in een verlengde levensduur en minimalisering van kostbare reparaties.

Waarom uw schoorsteen bedekking vervangen / reparen door Dakpreventie van der Steen

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Ervaren dakdekkers

Door onze jarenlange ervaring zijn wij op het gebied van dakwerkzaamheden uitgegroeid tot ‘ervaren dakdekkers’.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Klantgerichte service

De klant staat bij ons altijd centraal. Daarom streven we naar 100% klanttevredenheid.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Kwaliteit gegarandeerd

Door onze ruime garantie bent u verzekerd van topkwaliteit. Wij nemen uw twijfel weg.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

VCA gediplomeerd

Onze specialisten zijn VCA gediplomeerd. Wij streven naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

10 jaar garantie

Wij leveren standaard 10 jaar garantie op de goederen en werkzaamheden die wij bij u uitvoeren.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Bewijs voor verzekering

Wij leveren bij onze diensten altijd een bewijs voor uw verzekering. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Wanneer vervanging of reparatie nodig aan het dak rondom uw schoorsteen

Voor dakbedekking rondom schoorstenen zijn er specifieke overwegingen bij het bepalen of deze moeten worden vervangen of gerepareerd. Hier zijn enkele punten om te overwegen:


Leeftijd en staat van de dakbedekking rondom de schoorsteen

De dakbedekking rondom de schoorsteen heeft een geschatte levensduur, afhankelijk van het gebruikte materiaal en de blootstelling aan weersinvloeden. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, zoals scheuren, loslatende materialen of beschadigingen aan de dakbedekking zelf.


Inspectie op lekkage

Lekkage kan optreden als de dakbedekking rondom de schoorsteen beschadigd is of als de afdichting rondom de schoorsteen verslechtert. Controleer het dakoppervlak rondom de schoorsteen regelmatig op tekenen van vocht of waterinfiltratie.


Bevestiging van de dakbedekking

Controleer of de dakbedekking rondom de schoorsteen stevig is bevestigd aan het dak. Losse of verschoven materialen moeten worden vastgezet om te voorkomen dat ze losraken tijdens stormen of sterke wind.


Inspectie van de voegmiddelen De voegmiddelen die de dakbedekking rondom de schoorsteen op hun plaats houden, kunnen na verloop van tijd verslechteren. Controleer regelmatig op losse of uitgeharde voegmiddelen en repareer deze indien nodig om de waterdichtheid te behouden.


Onderhoud van omliggende materialen

Zorg ervoor dat de materialen rondom de schoorsteen in goede staat verkeren. Beschadigde of ontbrekende onderdelen moeten worden vervangen om te voorkomen dat water rondom de schoorsteen doordringt.


Professionele inspectie

Laat het dak regelmatig inspecteren door een professionele dakdekker. Een ervaren vakman kan potentiële problemen met de dakbedekking rondom de schoorsteen identificeren en aanbevelingen doen voor reparatie of vervanging.


Herstelwerkzaamheden

Indien nodig moeten beschadigde dakbedekking rondom de schoorsteen worden gerepareerd of vervangen om verdere schade aan het dak te voorkomen. Het is belangrijk om deze reparaties tijdig uit te voeren om de structurele integriteit van het dak te behouden.


Door regelmatige inspectie en onderhoud kunnen problemen met de dakbedekking rondom schoorstenen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt, waardoor de levensduur van het dak wordt verlengd en verdere schade wordt voorkomen.

Kosten voor het vervangen /repareren dakbedekking van uw Schoorsteen.

Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de kosten voor reparatie van schade aan het dak rondom de schoorsteen, zoals:

 1. Mate van schade: De ernst van de schade aan het dak rondom de schoorsteen is een belangrijke factor bij het bepalen van de kosten voor reparatie. Dit kan variëren van losse dakpannen rondom de schoorsteen tot scheuren in de dakbedekking of problemen met de afdichting van de schoorsteen.

 2. Type schade: De aard van de schade kan verschillen, zoals losliggende of gebroken dakpannen, scheuren in de dakbedekking, lekkages rondom de schoorsteen of problemen met de voegen en afdichting van de schoorsteen.

 3. Toegankelijkheid van het dak: De toegankelijkheid van het dak rondom de schoorsteen kan de kosten beïnvloeden. Als het dak moeilijk bereikbaar is, bijvoorbeeld vanwege de hoogte of de locatie van de schoorsteen, kunnen extra maatregelen nodig zijn om veiligheidsnormen te handhaven, wat de kosten kan verhogen.

 4. Type dakbedekking: Het type dakbedekking rondom de schoorsteen kan variëren, zoals dakpannen, bitumen, shingles, of andere materialen. De kosten voor reparatie kunnen afhangen van het specifieke type dakbedekking en de benodigde materialen en arbeid.

 5. Omvang van de reparatie: De omvang van de reparatie, zoals het vervangen van enkele dakpannen, het herstellen van de dakbedekking, het opnieuw voegen van de schoorsteen of het aanbrengen van nieuwe afdichtingsmaterialen, zal ook van invloed zijn op de kosten.

 6. Professionele arbeid: De kosten voor arbeid van professionele dakdekkers zijn een belangrijk onderdeel van de totale reparatiekosten. Dit kan variëren afhankelijk van de ervaring en expertise van het dakdekkersbedrijf.

Het is raadzaam om een professioneel dakdekkersbedrijf te raadplegen, zoals Dakpreventie van der Steen, voor een nauwkeurige inspectie en kostenraming. Met hun ervaring kunnen ze de omvang van de reparaties beoordelen en een passende oplossing bieden die voldoet aan de behoeften van het dak rondom de schoorsteen. Daarnaast kunnen ze ook advies geven over preventieve maatregelen om toekomstige schade te voorkomen.

Vergunningen reparatie en vervangen van schoorstenen

Bij het plannen van onderhoud voor het dak rondom de schoorsteen is het belangrijk om te begrijpen of er vergunningen nodig zijn voor de geplande werkzaamheden. Over het algemeen zijn er geen vergunningen nodig voor standaard dakonderhoud rondom de schoorsteen, zoals het vervangen van beschadigde dakbedekking, het repareren van lekkages of het herstellen van voegwerk. Deze onderhoudstaken vallen meestal onder regulier onderhoud en vallen niet onder de vergunningsplicht.


Echter, in sommige gevallen kunnen er wel vergunningen vereist zijn, met name als de werkzaamheden grootschaliger zijn of als er structurele wijzigingen aan het dak worden aangebracht rondom de schoorsteen. Hier zijn enkele situaties waarbij vergunningen nodig kunnen zijn:

 1. Dakrenovatie rondom de schoorsteen: Als de werkzaamheden rondom de schoorsteen grootschalig zijn en het dak wezenlijk veranderen, zoals het vervangen van het volledige dakoppervlak rondom de schoorsteen, kan een bouwvergunning (omgevingsvergunning) vereist zijn.

 2. Plaatsen van nieuwe dakbedekking rondom de schoorsteen: Als de werkzaamheden inhouden dat er nieuwe dakbedekking wordt geplaatst rondom de schoorsteen, zoals bij het overschakelen naar een ander type dakbedekking, kunnen er vergunningen nodig zijn, afhankelijk van lokale regelgeving.

 3. Monumentale panden: Als het gebouw waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd een monumentale status heeft, kunnen er speciale vergunningen vereist zijn voor elk type werkzaamheden aan het dak rondom de schoorsteen.

Voor regulier onderhoud en kleine reparaties rondom de schoorsteen zijn doorgaans geen vergunningen nodig.

Het is belangrijk om de lokale wet- en regelgeving te raadplegen en eventueel contact op te nemen met de gemeente of een bouwadviseur om te bepalen of er vergunningen nodig zijn voor het specifieke onderhoudswerk dat je van plan bent uit te voeren rondom de schoorsteen. Het negeren van vergunningsvereisten kan leiden tot boetes of juridische complicaties, dus het is verstandig om dit van tevoren te controleren.


Als je meer informatie nodig hebt over het onderhoud rondom schoorstenen of als je professioneel advies wilt, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Voorkom kosten door regelmatige inspectie en onderhoud aan uw schoorsteen. Tips waarop u kunt letten:

 1. Visuele inspectie: Voer regelmatig visuele inspecties uit om te controleren op eventuele scheuren, loszittende dakbedekking, beschadigde voegen of andere tekenen van schade rondom de schoorsteen.

 2. Controleer de afdichting: Controleer de afdichting rondom de basis van de schoorsteen. Zorg ervoor dat de afdichting intact is en geen tekenen vertoont van slijtage of beschadiging. Repareer of vervang indien nodig de afdichting om lekkages te voorkomen.

 3. Inspecteer de loodslabben: Controleer de staat van de loodslabben rondom de schoorsteen. Loodslabben kunnen na verloop van tijd scheuren of losraken, waardoor water kan binnendringen. Repareer of vervang beschadigde loodslabben om lekkages te voorkomen.

 4. Inspecteer de voegen en mortel: Controleer de voegen en mortel tussen de stenen of metselwerk rondom de schoorsteen. Zorg ervoor dat ze stevig zijn en geen tekenen vertonen van afbrokkeling of beschadiging. Repareer of vervang beschadigde voegen en mortel indien nodig.

 5. Controleer op vegetatie: Let op de groei van mossen, algen of andere vegetatie rondom de schoorsteen. Deze kunnen vocht vasthouden en de dakbedekking beschadigen. Verwijder indien nodig deze vegetatie en overweeg preventieve behandelingen.

 6. Controleer dakgoten en afvoeren: Zorg ervoor dat dakgoten en afvoeren vrij zijn van verstoppingen, zodat regenwater effectief wordt afgevoerd en weggeleid van de schoorsteen.

 7. Professionele inspectie: Overweeg om periodiek een professionele inspectie van het dak rondom de schoorsteen uit te laten voeren door een ervaren dakdekker. Een professional kan eventuele verborgen problemen identificeren en tijdig ingrijpen om verdere schade te voorkomen.

 8. Onderhoudsplanning: Stel een onderhoudsschema op voor het dak rondom de schoorsteen en houd u eraan. Regelmatig onderhoud kan de levensduur van het dak verlengen en onnodige kosten voorkomen.

bottom of page