top of page

Platdak

Een platdak is een horizontaal dakoppervlak zonder helling, waarbij onderhoud van de dakbedekking cruciaal is om lekkages te voorkomen en de duurzaamheid te waarborgen.

Platdak

Dakpreventie van de Steen staat bekend als uw betrouwbare partner voor reparatie, onderhoud en vervanging van platte daken. Met onze gespecialiseerde expertise bieden we hoogwaardige oplossingen om lekkages en schade te verhelpen en te voorkomen. Ons ervaren team staat klaar om innovatieve methoden en materialen in te zetten, zodat uw dak optimaal wordt gerepareerd, onderhouden en indien nodig vervangen

Waarom uw platdak vervangen / repareren door Dakpreventie van der Steen

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Ervaren dakdekkers

Door onze jarenlange ervaring zijn wij op het gebied van dakwerkzaamheden uitgegroeid tot ‘ervaren dakdekkers’.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Klantgerichte service

De klant staat bij ons altijd centraal. Daarom streven we naar 100% klanttevredenheid.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Kwaliteit gegarandeerd

Door onze ruime garantie bent u verzekerd van topkwaliteit. Wij nemen uw twijfel weg.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

VCA gediplomeerd

Onze specialisten zijn VCA gediplomeerd. Wij streven naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

10 jaar garantie

Wij leveren standaard 10 jaar garantie op de goederen en werkzaamheden die wij bij u uitvoeren.

Dakpreventie van der steen | Dakdekker | Dakreperatie

Bewijs voor verzekering

Wij leveren bij onze diensten altijd een bewijs voor uw verzekering. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Wanneer vervanging of reparatie nodig aan uw platdak

Bij platte daken zijn er specifieke overwegingen die van toepassing zijn vanwege de unieke aard van dit type dak. Hier zijn enkele punten om te overwegen bij het bepalen of het platte dak van een gebouw moet worden vervangen of gerepareerd:

 1. Leeftijd en materialen: Net als bij schuurdaken en chaletdaken hebben de materialen waaruit het platte dak bestaat een geschatte levensduur. Typische materialen voor platte daken zijn bitumen, EPDM (synthetisch rubber), PVC en TPO. Als het dak oud is en tekenen van slijtage begint te vertonen, kan het tijd zijn om het te vervangen.

 2. Inspectie op lekkage: Platdaken hebben de neiging om water langer vast te houden dan schuine daken, wat het risico op lekkage vergroot. Controleer het dak regelmatig op tekenen van lekkage, zoals waterplassen, vochtige plekken op het plafond of wanden, of loslatende dakbedekking.

 3. Slijtage door weersomstandigheden: Extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, sneeuw, vorst en UV-straling kunnen het dakoppervlak beschadigen. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, scheuren of blaarvorming op het dakoppervlak.

 4. Inspectie van dakranden en afdichtingen: De dakranden, dakgoten en afdichtingen rondom objecten zoals schoorstenen en ventilatieopeningen zijn potentiële zwakke punten waar water kan binnendringen. Zorg ervoor dat deze gebieden regelmatig worden geïnspecteerd en indien nodig worden onderhouden.

 5. Ophoping van vuil en afval: Net als bij schuurdaken kan ophoping van vuil, bladeren en afval op het dak de afvoer van water belemmeren en leiden tot wateroverlast en schade aan de dakbedekking. Houd het dak schoon en vrij van ophopingen.

 6. Dakisolatie: Controleer de staat van de isolatie onder het dakoppervlak. Slechte isolatie kan leiden tot warmteverlies en vochtproblemen, wat de levensduur van het dak kan verkorten.

 7. Professionele inspectie: Laat het platte dak regelmatig inspecteren door een professionele dakdekker. Een ervaren dakdekker kan potentiële problemen identificeren en aanbevelingen doen voor reparatie of vervanging.

Over het algemeen is regelmatig onderhoud en inspectie essentieel voor het behoud van de integriteit van een plat dak. Het is belangrijk om eventuele problemen vroegtijdig aan te pakken om verdere schade te voorkomen.

Kosten voor het vervangen van een platdak

Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de kosten voor reparatie van een plat dak, zoals:

 1. Oppervlakte (m2): De grootte van het te repareren oppervlak is een belangrijke factor bij het bepalen van de kosten. Over het algemeen geldt dat hoe groter het dakoppervlak is, hoe hoger de kosten voor reparatie zullen zijn. Dit komt omdat er meer materiaal en arbeid nodig is om het dak te repareren.

 2. Leeftijd van het dak: De leeftijd van het platte dak kan ook van invloed zijn op de kosten voor reparatie. Oudere daken kunnen meer slijtage vertonen en mogelijk meer reparaties nodig hebben dan nieuwere daken. Bovendien kunnen oudere daken structurele problemen vertonen die extra kosten met zich meebrengen.

 3. Type dakbedekking: Het type dakbedekking dat op het platte dak wordt gebruikt, kan de kosten beïnvloeden. Materialen zoals bitumen, EPDM, PVC, of een ander materiaal hebben allemaal verschillende kosten voor materialen en arbeid. Daarnaast kan de complexiteit van het reparatieproces variëren afhankelijk van het type dakbedekking.

 4. Mate van schade: De ernst van de schade aan het platte dak is een belangrijke factor bij het bepalen van de kosten voor reparatie. Kleine scheuren of lekkages kunnen relatief goedkoop worden gerepareerd, terwijl grotere schade zoals ernstige scheuren, verzakkingen of structurele problemen mogelijk meer uitgebreide reparaties vereisen.

 5. Toegankelijkheid van het dak: De toegankelijkheid van het dak kan ook van invloed zijn op de kosten voor reparatie. Als het dak moeilijk bereikbaar is, bijvoorbeeld vanwege de hoogte of de locatie, kunnen extra maatregelen nodig zijn om veiligheidsnormen te handhaven, wat de kosten kan verhogen.

Als het gaat om dakreparatie, kan het bedrijf Dakpreventie van der Steen expertise bieden in het beoordelen van deze factoren en het verstrekken van nauwkeurige kostenramingen. Met hun ervaring en vakmanschap kunnen ze een grondige inspectie uitvoeren, de omvang van de reparaties bepalen en een passende oplossing bieden die voldoet aan de behoeften van het platte dak. Daarnaast kan het bedrijf ook advies geven over preventieve maatregelen om toekomstige schade te voorkomen, wat op de lange termijn kosten kan besparen.

Vergunningen reparatie en vervangen van een platdak

In Nederland zijn vergunningen voor het repareren of vervangen van een plat dak afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de werkzaamheden, het type gebouw, en de lokale regelgeving. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

 1. Bouwvergunning (Omgevingsvergunning): Voor grote reparaties of vervangingen van een plat dak kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Dit is met name van toepassing als de structuur van het gebouw wordt gewijzigd of als de werkzaamheden invloed hebben op de draagconstructie.

 2. Monumentenvergunning: Als het gebouw een monumentale status heeft, kan het nodig zijn om een aparte vergunning aan te vragen voor de werkzaamheden aan het platte dak.

 3. Bestemmingsplan: Controleer het bestemmingsplan van de gemeente waar het gebouw zich bevindt. Soms zijn er specifieke regels met betrekking tot de hoogte of het uiterlijk van gebouwen die van toepassing kunnen zijn op de reparatie of vervanging van een plat dak.

 4. Bouwbesluit: Zorg ervoor dat de reparatie of vervanging voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, met name wat betreft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

 5. Meldingsplicht: In sommige gevallen kan het voldoende zijn om de werkzaamheden alleen te melden bij de gemeente, zonder dat er een volledige vergunning nodig is. Dit geldt meestal voor kleinere reparaties of vervangingen die geen grote impact hebben op de structuur van het gebouw.

Het is verstandig om contact op te nemen met de lokale gemeente of een gespecialiseerde bouwadviseur om de specifieke vereisten voor jouw situatie te achterhalen. Zij kunnen je helpen bij het bepalen welke vergunningen nodig zijn en bij het indienen van de vereiste documentatie.

Voorkom kosten door regelmatige inspectie en onderhoud aan uw platdak. Tips waarop u kunt letten:

Regelmatige inspectie en onderhoud van uw platdak kunnen inderdaad veel kosten en problemen voorkomen. Hier zijn enkele tips waar u op kunt letten:

 1. Visuele inspectie: Voer regelmatig visuele inspecties uit om te controleren op scheuren, blazen, losse of ontbrekende dakbedekking, en ophoping van vuil of puin.

 2. Dakgoten en afvoeren: Controleer regelmatig de dakgoten en afvoeren op verstoppingen door bladeren, takken of ander vuil. Zorg ervoor dat ze vrij zijn om regenwater effectief af te voeren.

 3. Kitnaden en afdichtingen: Controleer de kitnaden en afdichtingen rondom randen, schoorstenen, ventilatieopeningen en andere penetraties op het dak. Repareer eventuele beschadigingen of lekkages onmiddellijk.

 4. Inspecteer op waterplassen: Let op waterplassen op het dakoppervlak, vooral na regenval. Stilstaand water kan duiden op een slechte afvoer of andere problemen die moeten worden aangepakt.

 5. Controleer op vegetatie: Als u vegetatie op uw platte dak opmerkt, zoals mos of algen, verwijder dit dan om te voorkomen dat het vocht vasthoudt en schade aan het dak veroorzaakt.

 6. Inspecteer de dakbedekking: Controleer de dakbedekking op beschadigingen zoals scheuren, blaren, loslatende shingles of membranen. Repareer of vervang beschadigde delen indien nodig.

 7. Controleer dakisolatie: Controleer de staat van de isolatie onder het dakoppervlak. Beschadigde isolatie kan de energie-efficiëntie van uw gebouw verminderen en kan ook leiden tot vochtproblemen.

 8. Professionele inspectie: Overweeg om periodiek een professionele dakinspectie uit te laten voeren door een ervaren dakdekker. Ze kunnen problemen identificeren die mogelijk niet direct zichtbaar zijn en tijdig ingrijpen voordat ze grotere problemen veroorzaken.

 9. Onderhoudsplanning: Stel een onderhoudsschema op voor uw platte dak en houd u eraan. Regelmatig onderhoud kan de levensduur van uw dak aanzienlijk verlengen en onverwachte kosten voorkomen.

Door deze tips te volgen en proactief te zijn in het onderhoud van uw platte dak, kunt u de levensduur ervan verlengen en onnodige kosten vermijden.

bottom of page