top of page
VCA gediplomeerd - 10 jaar garantie - 
green-circle
Direct beschikbaar
GEEN VOORRIJKOSTEN - DAKDEKKERS UIT DE REGIO

Offerte Aanvragen

Bedankt voor de inzending!

dakinspectie (evt met drone)

dakinspectie in uw regio

Bij een dakinspectie in uw regio wordt er naar de staat van het dak gekeken en kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en – indien nodig – verholpen. We beschrijven hieronder kort de voordelen van een dakinspectie.
 

Zicht op de staat van het dak

Allereerst is een voordeel van een dakinspectie dat u op de hoogte blijft van de staat van het dak. Zeker bij de meer kwetsbare en onderhoudsrijke daken – zoals bijvoorbeeld platte daken – is dit van belang. U weet dan immers hoe lang het dak nog ongeveer mee zal gaan, welk onderhoud er in de nabije toekomst uitgevoerd dient te worden, en ga zo maar door. U weet een stuk meer dan wanneer u pas actie onderneemt wanneer het begint te lekken. Het kan dan zijn dat het dak versleten is en u op korte termijn met een flinke rekening zit. Met een periodieke dakinspectie komt u niet voor die onverwachte kosten te staan.

Problemen spoedig opsporen

Een ander voordeel is dat problemen vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Wanneer er een lekkage in het dak aan het ontstaan is, kan dit lek mogelijk nog worden voorkomen met een dakinspectie. De inspecteur kan immers vaak al aan de staat van het dak zien waar er mogelijk lekkages kunnen ontstaan. Door hier vroegtijdig op te anticiperen kunnen problemen dus vroegtijdig worden opgespoord en kunnen grote kostenposten worden voorkomen.

Verlenging van de levensduur

Tenslotte kan door middel van een dakinspectie de levensduur van het dak worden verlengd. Wanneer een dak onnodig schade lijdt door bijvoorbeeld enorme vuilophopingen op het dak, kan dit tijdig geconstateerd worden en kan hier nog wat aan worden gedaan.

Mochten er meer vragen zijn omtrent onze dakinspectie, neem dan gerust contact op voor meer informatie! Wij zijn 24/7 bereikbaar! 0612789903

dakonderhoud

Periodiek dakonderhoud in uw regio laten uitvoeren

Om de maximale levensduur van een dakbedekking te bereiken en te voorkomen dat er lekkages ontstaan, moet regelmatig dakonderhoud in uw regio worden uitgevoerd. De dakdekker zal dan het dak betreden om onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het dakonderhoud bestaat onder andere uit het schoonmaken van dakgoten en regenpijpen om ervoor te zorgen dat regenwater correct van het dak wordt afgevoerd. Tevens zal de dakdekker tijdens het onderhoud van het dak zoeken naar scheuren of andere beschadigingen in de dakbedekking. Indien deze worden gevonden kan meteen een dakreparatie worden uitgevoerd waardoor daklekkages worden voorkomen.

Dakonderhoud om daklekkages voor te zijn

Periodiek onderhoud van het dak is belangrijk. Zeker na de herfstperiode, als alle bladeren van de bomen zijn gevallen, is het laten uitvoeren van dakonderhoud in uw regio aan te raden. Minimaal een of twee keer per jaar het dak onderhouden zorgt ervoor dat u niet onverwacht met problemen geconfronteerd zult worden.Het voornaamste doel van dakonderhoud in uw regio is daklekkages voorkomen of in een vroeg stadium ontdekken. Door de vroege ontdekking kan schade als gevolg van een lekkage voorkomen worden. Als regelmatig dakgoten worden schoongemaakt, dan zullen deze nooit zover verstopt raken dat de dakgoot overloopt en de muren of fundering van het huis beschadigen. Tevens is het dakonderhoud voor de dakdekker ook een goed moment om te controleren of meer onderdelen van het dak onderhoud nodig hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld beschadigingen ontdekt worden die met een simpele maatregel weer te repareren zijn. 0612789903

menu

Offerte Aanvragen

Bedankt voor de inzending!

bottom of page